Seminář

AKTUALNĚ ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY

Seminář se uskuteční 24. září 2019 od 8:00 hod. Ve velké zasedací místnosti Městského úřádu, T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy

LEKTOR:
PhDr. Dagmar Kučerová


PROGRAM:

Plně funkční eNeschopenky od roku 2020 – elektronické dočasné pracovní neschopnosti v praxi, vystavení DPN, zasílané informace pro zaměstnavatele, předávání informací ČSSZ, změny v příloze k vyměřovacímu základu, nemoc u cizinců, více DPN současně, nemoc v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, ukončení DPN, nové povinnosti zaměstnavatele, žádosti o notifikace již od prosince 2019 a další.

Neposkytování příplatků za práci na dohody konané mimo pracovní poměr a diskriminace zaměstnanců – příplatky na dohody nyní a možné změny v dohodách po velké novele zákoníku práce.

Motivační příspěvek – zopakování základních zásad poskytování motivačního příspěvku žákům a studentům, doporučené vzory MŠMT. Jak postupovat při vrácení příspěvku studentem v situaci, kdy pracovní poměr po ukončení studia neuzavře, je nutné příspěvek „dodanit“?

Darování krve nebo plazmy – povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti s překážkou v práci, pravidelné darování plazmy za náhradu a nárok na placené pracovní volno a další.

Splatnost mzdy a výplatní termín – nevyplacení v termínu splatnosti, kdy má být výplata na účtu zaměstnance apod.

Elektronické výplatní pásky zasílané na soukromé mailové účty zaměstnanců – pravidla zasílání elektronických výplatních pásek, pracovní nebo soukromé účty zaměstnanců.

Ochrana osobních údajů (GDPR) – nový zákon o zpracování osobních údajů, kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektorátu práce, na co se mohou kontroly zaměřit atd.

Místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště z pohledu cestovních náhrad a vystavování cestovních příkazů. Rozdíly v postupu u státních úředníků.

Další novinky k datu konání semináře - informace o připravovaných novelách - velká novela zákoníku práce, novela občanského soudního řádu a exekučního řádu (paušální náhrada zaměstnavatelům, součinnost apod.), připravované změny v otcovské a rodičovské dovolené a další.Účastnický poplatek činí 1600,- Kč, včetně občerstvení a pracovního materiálu.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-7.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.