Seminář

ZÁKONÍK PRÁCE A DALŠÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2019 A 2020, VZTAH NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONÍKU PRÁCE

Seminář se uskuteční 16. října 2019 od 9:00 hod. v salonku restaurace SLAVIA na Náměstí Míru 134/72 ve Svitavách.

LEKTOR:
JUDr. Jaromír Zrutský
- specialista na pracovní právo a člen Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Praha


PROGRAM:

1. přehled nových právních předpisů, zejména posledních novel zákoníku práce
2. Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce
3. Zákoník práce - výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:

- které byly novelizovány
- které byly upraveny zcela nově – např. pracovnělékařské služby
- kde došlo k hlavním změnám
- které v praxi působí největší problémy

a) „Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019"
b) povinnosti zaměstnavatelů před vznikem a při skončení pracovního poměru
c) osobní spis
d) obsah pracovní smlouvy
e) skončení pracovního poměru
f) pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas
g) odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.).
h) náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem.
i) dovolená
4. rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech

5. diskuse - v průběhu semináře

Před zahájením semináře posluchači obdrží podkladové materiály.
Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.Účastnický poplatek činí 1600,- Kč, včetně občerstvení a písemného materiálu.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-8.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.