Seminář

VŠE O DPH V ÚČETNICTVÍ V ROCE 2019

Seminář se uskuteční 21. října 2019 od 9:00 hod. v salonku restaurace SLAVIA na Náměstí Míru 134/72 ve Svitavách.

LEKTOR:
Květoslava Novotná
– NOVEKO 96 Brno


PROGRAM:

Určeno pro:
Fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.

Obsah:
1) Výstupy z účetnictví do záznamní povinnosti DPH
2) Kontrolní hlášení, souhrnné hlášení – rozsah a forma, termíny, sankce, vazba na přiznání k DPH
3) Problematické okruhy – kdy zdanit přijatou platbu, slevy, fakturace sankcí, inventarizační rozdíly, opravy, poukazy a další podle platného zákona ke dni konání semináře a aktuální metodiky GFŘ
4) Daňové doklady – druhy daňových dokladů, opravné daňové doklady
5) Elektronická evidence tržeb – problémové doklady
- Doklady v listinné a elektronické podobě
- Věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu, čitelnost
- Odpovědnost za správnost údajů
6) Účtování daňových dokladů v pokladně
7) Účtování faktur přijatých a vydaných
8) Nárok na odpočet
- Podmínky pro nárok na odpočet
- Termíny pro nárok na odpočet
9) Režimy přenesení daňové povinnosti – různé typy
10) Implementace směrnice EU – oddíl Fakturace
11) Příklady z judikatury NSS a ESD
12) Diskuze, dotazyÚčastnický poplatek činí 1600,- Kč, včetně občerstvení.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-9.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.