Seminář

MZDOVÁ ÚČTÁRNA V DOBĚ KORONAVIRU

Seminář se uskuteční 16. června 2020 od 8:00 hodin. Ve velké zasedací místnosti Městského úřádu, T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy.

LEKTOR:
PhDr. Dagmar Kučerová


PROGRAM:

• Praktické otázky v souvislosti s mimořádnými opatřeními pro zaměstnavatele – překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopad do mzdového účetnictví.

• Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům – povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům.

• Změny provádění exekučních srážek ze mzdy – novela nařízení vlády o nezabavitelných částkách od 1. července 2020.

• Změny v exekucích a insolvencích – tzv. lex covid justice, snížení srážek ze mzdy a odklady exekucí atd.

• Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP. Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti zákoníku práce, zpětné přiznání důchodu na přelomu roku atd.

• Aktuálně k eNeschopenkám – připravované notifikace, sdělování evidenčního čísla a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům.

• Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání

• Připravovaná novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce – plánovaná účinnost od 1. července 2020 (dle situace).

• Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání semináře.Účastnický poplatek činí 1700,- Kč, včetně občerstvení a pracovního materiálu.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-01.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.