Seminář

ZÁKON O DPH VE ZNĚNÍ ROKU 2020

Seminář se uskuteční 23. června 2020 od 9:00 hodin v salonku restaurace SLAVIA na Náměstí Míru 134/72 ve Svitavách.

LEKTOR:
Ing. Roman Škaloud
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj


PROGRAM:

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH a na aktuality z oblasti DPH. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

• Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z roku 2019

• Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH

• Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani

• Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH

• § 10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)

Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu

• Změny u vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový doklad

• Nové pojetí zaokrouhlování a výpočtu daně u ceny s daní

• Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady


• Nové pojetí nedobytných pohledávek

• Sazby daně a jejich změny na rok 2020
(rozšíření sazby daně 10 %)

• Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020

• Sazby daně u vody a teplé vody

• Sazby daně u piva

Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí

• Intrakomunitární plnění v rámci EU

• Dovoz a vývoz zboží


• Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně

Přenesená daňová povinnost

Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)

Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut

Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019

• Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.

Další změny pro rok 2020: režim skladu uvnitř území EU, přiřazení přepravy při řetězových dodávkách v EU, zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do JČS, důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží

• Další aktuality a novinky u DPHÚčastnický poplatek činí 1700,- Kč, včetně občerstvení a pracovního materiálu.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-02.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.