Seminář

AKTUÁLNĚ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ

Seminář se uskuteční 22. září 2020 od 8.00 hodin. Ve velké zasedací místnosti Městského úřádu, T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy

LEKTOR:
PhDr. Dagmar Kučerová


PROGRAM:

• Změny zákoníku práce, zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti - připomenutí novinek z pohledu mzdových účetních - změny aktuální a ty, které teprve účinnosti nabudou - např. změny v doručování zaměstnancem i zaměstnavatelem, v potvrzení o zaměstnání, vysílání zaměstnanců, připravované změny v řádné dovolené, sdílená pracovní místa atd.
• Srážky ze mzdy a odstupné - několik mezd, postup při změně zaměstnání, potvrzení o zaměstnání, vícenásobek odstupného a ukončení pracovního poměru dohodou s odstupným (doporučený postup dle EK ČR), příklad výpočtu atd.
• Dohody konané mimo pracovní poměr a poskytnutí odměny (prémie) v souladu se zákoníkem práce - např. v souvislosti s mimořádnými odměnami (sociální služby a zdravotnictví), ale i v tzv. mzdové sféře.
• Osvobození od daně z příjmů u nepeněžního příjmu při poskytnutí zájezdu - zájezd se díky koronaviru neuskutečnil. Jaký je postup?
• Změny v komunikaci s ČSSZ od 1. 9. 2020 - elektronicky podklady k nemocenský dávkám, ELDP, hlášení změn (např. aktuální postup při hlášení změn cizinců).
• Pokračování Antiviru a připravovaný kurzarbeit.
• Další aktuální výklady k datu konání semináře.Účastnický poplatek činí 1700,- Kč, včetně občerstvení a pracovního materiálu.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-03.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.