Semináře

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2019 (PRÁCE S FORMULÁŘEM)
NOVINKY 2020

Seminář se uskuteční 26. února 2020 od 9.00 hodin v salonku restaurace SLAVIA na Náměstí Míru 134/72 ve Svitavách.

LEKTOR:
Květoslava Novotná – NOVEKO 96 Brno


PROGRAM:

DPPO 2019
• Poplatníci DPPO, předmět daně
• Základ daně, položky snižující základ daně
• a daňová ztráta
• Účetní a daňové odpisy, problematika dlouhodobého majetku
• Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů – vybraná problematika § 24 a 25 (zaměstnanecké benefity, kniha jízd nebo výdajový paušál, obvyklé ceny, bezúročné půjčky a další)
• Úpravy základu daně – zvýšení, snížení dle § 23
• Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – nejčastější chyby (výsledek hospodaření z účetnictví, opravné položky, rezervy, odčitatelné položky, slev, daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání).
• Účetní závěrka 2020 – vazby na DPPO
Stručné informace o změnách 2020 dle aktuální legislativy

DPFO 2019
• Kdo a kdy musí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019
• Platné typy formulářů a obsah jednotlivých řádků – dva vzorové příklady vyplnění přiznání
- Zdanitelné příjmy fyzických osob podle jednotlivých oddílů daňového přiznání dle § 6 až 10
- Solidární zvýšení daně
- Uplatňování nezdanitelných částek
- Částky upravující základ daně
- Slevy na dani
- Rozdělení na spolupracující osoby
- Rozdělení na účastníky společnosti bez právní osobnosti
• Přenos údajů z daňové evidence do daňového přiznání
• Přenos údajů z účetnictví do daňového přiznání
• Využití paušálních výdajů
• Daňově uznatelné výdaje
• Povinnosti OSVČ – SP, ZP
Stručné informace o změnách od 1. 1. 2020Účastnický poplatek činí 1700,- Kč, včetně občerstvení.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-01.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.