Semináře

LEGISLATIVNÍ NOVINKY ROKU 2020 PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ

Seminář se uskuteční 21. listopadu 2019 od 8:00hod. Ve velké zasedací místnosti Městského úřádu, T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy

LEKTOR:
PhDr. Dagmar Kučerová


PROGRAM:

Cílem semináře je seznámit účastníky s parametrickými změnami ve mzdové účtárně a v pracovněprávní oblasti pro rok 2020.

Program semináře:
• Minimální a zaručená mzda
• Redukční hranice a náhrada mzdy
• Zálohy na sociální pojištění pro OSVČ, maximální vyměřovací základ pro zaměstnance, příjem zakládající účast na pojištění, dobrovolná účast na nemocenském pojištění a další.
• Zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ , minimální vyměřovací základ pro zaměstnance, zdravotní pojištění placené státem, OBZP atd.
• Exekuční a insolvenční srážky – nezabavitelná částka, připomenutí nejdůležitějších změn od roku 2019 v nařízení vlády o nezabavitelných částkách a v insolvencích zaměstnanců.
• Cestovní náhrady – zahraniční cestovní náhrady, aktuální sazby stravného u tuzemských cestovních náhrad, základní náhrada a průměrná cena pohonných hmot.
• Náhradní plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a další.
Praktické informace k eNeschopenkám a novinkám v zákoně o nemocenském pojištění pro rok 2020, postup zaměstnavatele, žádosti o zasílání notifikací atd.
Připomenutí změn zákona o daních z příjmů (daňový balíček) a možné změny pro další období.
Připravované legislativní změny a právní výklady aktuální k datu konání semináře.Účastnický poplatek činí 1700,- Kč, včetně občerstvení a písemného materiálu.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-11.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.